ENG

Arnas Alekna is new media artist who focuses on interdisciplinary and creative photography. I have participated in group exhibitions and am working on a personal exhibition. In my work, I explore the themes of oblivion, pain, lust, and personal experiences.

Education:

2019-2023 Vytautas Magnus University, Media art, BA

Group exhibitions: 

2021 -  Natūra, Kaunas, Lithuania

2022 - Kitokios perspektyvos, Kaunas, Lithuania

Le Reve, Kaunas, Lithuania

Menų fakultetas 100-metyje: kūryba kuria kultūrą, Kaunas, Lithuania

2023 - Sambūris'23, Kaunas, Lithuania

LT

Arnas Alekna – naujųjų medijų menininkas, daugiausia dėmesio skiriantis tarpdisciplininei ir kūrybinei fotografijai. Esu dalyvavęs grupinėse parodose, dirbu personalinėje parodoje. Savo darbe gvildenu užmaršties, skausmo, geismo ir asmeninių išgyvenimų temas.

Išsilavinimas:

2019-2023 Vytauto Didžiojo universitetas, medijų menas, bakalauras

Grupinės parodos: 2021 – Natūra, Kaunas, Lietuva

2022 – Kitokios perspektyvos, Kaunas,

Lietuva Le Reve, Kaunas,

Lietuva Menų fakultetas 100-metyje: kūryba kuria kultūrą, Kaunas, Lithuania

2023 - Sambūris'23, Kaunas, Lietuva

Arnas Alekna