ARNAS ALEKNA

EN

I am a new media artist who focuses on interdisciplinary and creative photography. I have participated in group exhibitions and am working on a personal exhibition. In my work, I explore the themes of oblivion, pain, lust, and personal experiences.

LT

Esu naujųjų medijų menininkas, kuris daugiausia dėmesio skiria tarpdisciplininei ir kūrybinei fotografijai. Esu dalyvavęs grupinėse parodose, dirbu personalinėje parodoje. Savo darbe gvildenu užmaršties, skausmo, geismo ir asmeninių išgyvenimų temas.